MUNU BAHASA THAI

SAWADEE KAAP

Member Search ( ha semachik)
Borang Pendaftaran (Babform rub semark)

Penaja __ ( fu nek nam)
Nama Penuh __ (cher tem)
ID Pengguna __ ( ID cher fu chai )
Katalaluan __ ( rehad suan tua)
Kemasukan Semula Katalaluan __( khau rehad suan tua mai)
IC No __ ( lek bat pracacun)
Jantina __ ( paeks )
Lelaki __(chai)
Perempuan __( ying)

Alamat Ahli __( tiyu khong semachik)
Alamat __( tiyu)
Bandar __( muang)
Poskod __( rehad)
Negeri __( changwad)
Negara __( pratids )
No. Telefon __( ber torasap)
Email __( email / khokhuam )
Bank Akaun __( smud tanakhan )
Jenis Bank __( chanid tanakhan )
No. Akaun __( ber/ maileik tanakhan )
Daftar sekarang __( song diani )

Member's Login __( semachik login )
User ID: __( fuchai ID )
Password: __( rehad fuchi )

Contact Us __( Tham rau )

Pertanyaan:
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau pendapat sila hubungi pihak Admin dengan mengisi borang di bawah

( Pracasamfan:
tha than mi panha tham dai rer tikta kab Admin duai babform khokhuam khanglang ni)

Masukkan nama anda __( khian cher than )
Alamat Email __( tiyu email khong than )
Tajuk __( reang)
Mesej Anda __( fark kho khuam )
Hantarkan saya salinan email ini ke alamat email saya __( song khokhuam klub duai email ni)Selamat sejahtera kepada dermawan = Sawadee kap (dermawan)
hari ini adalah hari pertama = wanni ker wanraek
untuk belajar bercakap bahasa Malay-Thai = rau dai rian fud fasa Malay-Thai
selamat jumpa lagi = laa kon cher kan mai
________________________________
awak sedang buat apa? = than kamlang tham aarai?
saya sedang menulis buku = chan kamlang khian nangser
dia sedang buat apa? = khau kamlang tham aarai?
dia sedang baca buku = khau kamlang aan nangser
saya sedang buat apa? = chan kamlang tham aarai?
saya sedang mengajar = chan kamlang soan nangser
mereka sedang buat apa? = khau kamlang tham aarai?
mereka sedang melukis gambar = khau kamlang waad paab
awak basuh muka ke belum? = than langna rer yang?
saya dah basuh muka = chan langna leau.
dia pernah datang sini tak? = khau keiy ma tini mai?
dia pernah datang = khau keiy ma.
mereka dah siap kerja rumah ke? = khau teriam kan ban leau rer?
kamu pernah belajar bahasa Mandrin ke? = than keiy rian fasa Mandrin mai?
tak pernah belajar = mai keiy rian.